13. Format universal de 35mm

 15. Grans formats, xassís i càmera
 

El format és la mida útil del fotograma, la superfície emprada per enregistrar la imatge. S'expressa sempre com el producte dels dos costats del rectangle. Evidentment, com més gran sigui el format, més qualitat es podrà aconseguir; la diferència serà ostensible en grans ampliacions. Però també és evident que les càmeres i objectius de formats grans seran necessàriament més voluminoses i difícils de manegar.

Deixant de banda formats únicament "amateurs" o anecdòtics, els més emprats són els següents:

El format de 35 mm o pas universal. Fa servir pel·lícula de 35 mm. d'amplada com la més habitual en cinema, sobre la qual impressiona una superfície de 24 mm x 36 mm. És, amb gran diferència, el format més emprat i pel qual hi ha més tipus de càmeres, objectius, accessoris etc. És també el més polivalent: es fa servir tant per aplicacions del camp professional com per a la més habitual fotografia d'afeccionat.

  14. Formats mitjans


El conjunt de formats mitjans fan servir tots pel·lícula de 6 cm d'amplada sense perforacions. La qualitat és notablement superior a la del 35 mm: la superfície útil del format 6 x 6 és unes 4 vegades més gran. És un format professional o d'afeccionat molt exigent. Les càmeres que l'incorporen acostumen a ser encara prou manejables per a ser emprades en aplicacions fora de l'estudi.

Les càmeres de gran format, fan servir plaques, és a dir, làmines o fulls de pel·lícula individuals, cada una de les quals s'insereix en un xassís tancat del qual es retira una cortineta quan la placa és dins del cos de la càmera. En obrir posteriorment l'obturador, l'emulsió és impressionada. Aquest és, sense gaires variacions, el sistema que es feia servir en els inicis de la fotografia. La qualitat que pot donar amb les emulsions d'avui és extraordinària. Òbviament, el gran volum d'aquests formats fa que s'utilitzi exclusivament amb càmeres d'estudi, voluminoses i necessitades de trípode.

En el camp de la fotografia hi ha encara molts temes en els què no entrarem, com ara l'ús de filtres o el transcendental de la tecnologia química que hi ha al darrere dels diferents tipus de pel·lícula i els processos de revelat i copiatge.