2. Mecanisme Carpentier-Lumière

 3. Mecanisme d'urpes i contra-urpes
 

El nucli del mecanisme de Carpentier-Lumière era una roda excèntrica. Com veiem a la figura, això significa que l'eix respecte del qual gira no està situat en el seu centre. La conseqüència d'això és que el quadre en el qual està inserida es mogui intermitentment amunt i avall.

Per altre banda, la perifèria de la roda conté una escletxa o solc-guia que no és paral·lela al pla del disc. En aquesta escletxa s'hi insereix un piu unit al quadre que obliga a aquest a moure's també cap endavant i enrera seguint la mateixa seqüència intermitent. Els angles en què està enregistrat el dibuix de l'escletxa determinen els paràmetres necessaris pel sincronisme de tot el sistema amb l'obturador.

La finalitat de tot això és transmetre aquest doble moviment intermitent amunt i avall, endavant i enrera a les dues urpes situades a l'extrem del quadre. Aquestes urpes s'inseriran en dos forats a cada banda del fotograma i, portades pel moviment del quadre, arrossegaran la pel·lícula durant un moment.

A la Fig. 3 veiem un mecanisme final més actual d'urpes i contra-urpes. L'urpa és la què s'encarrega de l'arrossegament efectiu de la pel·lícula. La contra-urpa té per finalitat fixar-la convenientment i mantenir-la prou immòbil en el moment de l'exposició. De fet, per obtenir una fixació millor, en moltes càmeres hi ha dues contra-urpes una mica diferents: una té una amplada igual a la de les perforacions per tal de fixar la pel·lícula horitzontalment; l'altra té igual l'altura per tal de fixar-la verticalment. El canal d'exposició, a més, acostuma a contribuir a la immobilització mitjançant una pressió directa sobre el film.

Per comprendre el procés l'hem dividit en 4 parts. En la fase 1 s'està impressionant la pel·lícula: la contra-urpa la fixa, l'urpa està pujant; en el moment 2 l'urpa enganxa la cinta, la contra-urpa la allibera; en la fase 3 la davallada de l'urpa arrossega la pel·lícula i en el moment 4, un cop arrossegada, l'urpa allibera la pel·lícula mentre que la contra-urpa entra per fixar-la.

Las fases 2 i la 4 són pràcticament instantànies, mentre que en una càmera enregistrant 24 imatges per segon les fases 1 i 3 duraran cada una 1/48 de segon, de manera que 1/48 + 1/48 = 1/24.

Evidentment l'obturador estarà sincronitzat amb tot aquest procés. En el cas habitual que sigui un semicercle, durant la fase 1 deixarà passar la llum mentre que en la fase 3 la impedirà.