Dades personals  |  Publicacions  |  Projectes de recerca  |  Docència  |  Activitat professional  |  versió PDF  |  última actualització: octubre 2008          |  FOTOPUBLICA.NET


Pere Freixa i Font


Professor del Departament de Periodisme i Comunicació Audiovisual
Universitat Pompeu Fabra

Pere Freixa. Photo: Mar Redondo

Membre del Grup d'experimentació en Comunicació Interactiva, Institut Universitari de l'Audiovisual, EIC

Edifici La Nau. Campus de la Comunicació
Tànger, 135 (Llacuna, 123)
08018 Barcelona
935.422.487

Responsable de la Unitat de Suport a la Innovació Docent, USID, dels Estudis de Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques

La Rambla, 30-32
08002 Barcelona
935.422.400

 

Formació acadèmica

1990 - 1991 - Diploma de postgrau en sistemes interactius i multimèdia, UPF
1989 - 1991 - Doctorat en Art i tecnologia de la Imatge, Dep. de disseny i imatge, UB
1985 - 1989 - Llicenciat en Belles Arts, UB, Especialitat d'Imatge

Especialització (codis UNESCO)

630899 Comunicació Interactiva
629900 Fotografia i Infografia
580101 Mitjans Audiovisuals
<< retorn al principi


Publicacions

FREIXA, P. :"La ciutat plató: Barcelona escenari" a Invisible 01bcn, Barcelona: Ajuntament de Barcelona i Actar, octubre de 2008. ISBN: 9788461267453. [català, español, english]
FREIXA, P. :"Entrevista a Joan Colom " a Invisible 01bcn , Barcelona: Ajuntament de Barcelona i Actar, octubre de 2008. ISBN: 9788461267453. [català, español, english]
Freixa, P., Sora C.: “Proyecto Universo de la Comunicación Audiovisual: una representación visual, transversal y participativa en la red" A I Jornadas de Innovación Docente aplicada a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ID+TIC 2008), Universidad de Alcalá de Henares, 17 i 18 de juliol de 2008.
Freixa, P., Fontcuberta, J., Galve, E., Mitjà, C., Parés, R.: “Ponència. Taula fotografia i noves tecnologies” a Actes de SCAN, II Jornades Catalanes de Fotografia, Universitat Rovira i Virgili, 2008. [pendent de publicació]  
Freixa, P., Sora C.: “Univers de Comunicació Audiovisual: un projecte transversal de socialització”A Actes del 5è Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, Universitat de Lleida, 2, 3 i 4 de juliol de 2008.
Freixa, P., Sora C.: “Representar l’univers referencial: estratègies per a la visibilitat dels processos de socialització a la universitat”. A Actes del Congrés Internacional UNIVEST08, Universitat de Girona, 2 i 3 de juny de 2008.
Freixa, P., Font, D., Ruiz Collantes, X., Ribas, J.I., Pujadas, E., Parés, N., Pérez, X., Martí, M. i Sora, C.: Memòria final. Projecte d’innovació en recursos docents compartits: Univers de Comunicació Audiovisual. Pla de mesures de suport a la Innovació i Qualitat Docent, UPF. Barcelona: USQUID CAU/PRP, 2007
Freixa, P. "El San Francisco Album de George R. Fardon: narrativa, fotografia i construccions panoràmiques en la descripció de la ciutat precinematogràfica (1850-1890)", a Cinema i modernitat: les transformacions de la percepció. 6è Seminari sobre els antecedents i orígens del Cinema, Girona: Museu del Cinema, 12-13 d'abril de 2007.
obrir pdf
Freixa, P. "Las Rutas escondidas de Mallorca, de Jesús García Pastor. Un panorama inacabado del paisaje de Mallorca", Segundo Congreso de Historia de la Fotografía. Photomuseum, Zartautz, Euskadi, desembre de 2006.
obrir pdf
Freixa, P., Redondo, M. "A propósito de las Marilyns de Newman", La Vanguardia, Cultura/s. 14 de juny de 2006
obrir enllaç extern
Parés, N., Carreras, A., Durany, J., Ferrer, J., Freixa, P., Gomez, D., Kruglanski, O., Parés, R., Ribas, J.I., Soler, M., Sanjurjo, A. "Starting Research in Interaction Design with Visuals for Low Functioning PAS Children." CyberPsychology & Behavior. Mary Ann Liebert, Inc. publishers, New Rochelle, NY, Vol. 9, No. 2, April, 2006.
Freixa, P. "La fotografía panorámica y la representación del territorio: antecedentes para una indexación virtual del mundo." Primer Congreso de Historia de la Fotografía. Photomuseum, Zartautz, Euskadi, 2005.
obrir pdf
Parés, N.,Freixa, P., Carreras, A., Durany, J., Ferrer, J., Gomez, D., Kruglanski, O., Parés, R., Ribas, J.I., Soler, M., Sanjurjo, A. "MEDIATE: Estratègies de Comunicació Interactiva en un Espai Multisensorial per a Nens i Nenes amb Autisme Profund." Formats, 4. Universitat Pompeu Fabra (en català, en Castellano, in English), 2005.
obrir enllaç extern
Parés, N., Carreras, A., Durany, J., Ferrer, J., Freixa, P., Gomez, D., Kruglanski, O., Parés, R., Ribas, J.I., Soler, M., Sanjurjo, A. "Promotion of creative activity in children with severe autism through visuals." Proceedings of the 4th International Conference on Interaction Design and Children, IDC2005. ACM SIGCHI, June 8-10, Boulder, CO., 2005.
obrir pdf
Parés, N., Carreras, A., Durany, J., Ferrer, J., Freixa, P., Gomez, D., Kruglanski, O., Parés, R., Ribas, J.I., Soler, M., Sanjurjo, A. "MEDIATE: An interactive multisensory environment for children with severe autism and no verbal communication." Proceedings of the Third International Workshop on Virtual Rehabilitation (IWVR'04). EPFL, Lausanne, Switzerland. (Awarded the Biodex Best Paper Award), 2004.
obrir pdf
Freixa, P., Redondo, M., et. Alt.: Hybrida: El 1984 jo tenia 15 anys, Primavera fotogràfica de Catalunya, 2004. Espai Cultural CajaMadrid. Barcelona, 2004
obrir enllaç extern
Freixa, P., Redondo, M., et Alt.: Artdaki: Pertinences [persona-objecte], Mostra d'art al Carrer Major, Cervera, 2004
obrir enllaç extern
Freixa, P. "La Fotografia. Des dels orígens fins la imatge digital." La Talaia. Butlletí de cultura científica, nº 14, 2003.
obrir enllaç extern
Freixa, P., Redondo, M., et Alt.: Barcelona Acròstic, Ajuntament de Barcelona- Editorial Destino, Barcelona 2002
obrir enllaç extern
Freixa, P "Llenguatges, guies d'estil, eines i disseny a Internet." Temes de Disseny, 18. Elisava Edicions, abril de 2001. Pàg. 126-132, 2001.

Ribas, J. I.; Freixa, P.; Julià, D.; Berenguer, X.; Parés, R. "Diversos models d’interactivitat en el CD-ROM 'Joan Miró'. El color dels somnis." Formats, 2. Universitat Pompeu Fabra., 1999.
obrir enllaç extern
Ribas, J. I.; Freixa, P. "Disseny interactiu, una especialitat central en la producció de sistemes interactius multimèdia." Treballs de comunicació, 8. Societat Catalana de Comunicació. Pàg. 19-38., 1997.
Freixa, P., Redondo, M., et Alt.: Los Objetos de este espejo están más cerca de lo que parecen, Editorial Actar, Barcelona 1996

obrir enllaç extern

Ribas, J. I.; Berenguer, X.; Freixa, P. "Twelve senses a CD-ROM devoted to Catalan Poetry." . ISEA'96, 1996

 

<< retorn al principi


Projectes de recerca
/ projectes de producció

SCAN. II Jornades Catalanes de Fotografia, abril de 2008.


Coordinació de la taula Fotografia i Noves Tecnologies
“L’any 1980 es van fer les I Jornades Catalanes de Fotografia a la Fundació Joan Miró, organitzades per persones vinculades a la fotografia, que després impulsaria el naixement de la Primavera Fotogràfica. En queda constància en la publicació que se’n va derivar. Les II Jornades s’incorporen a SCAN amb l’objectiu de crear un espai per a la reflexió permanent sobre l’estat actual de la fotografia a Catalunya en àmbits d’anàlisi diversos: el patrimoni i el col·leccionisme, la investigació, l’ensenyament, la creació, la difusió i la crítica, la fotografia documental, el fotoperiodisme i l’impacte de les noves tecnologies. Aquestes jornades constitueixen el punt de partida per a futurs estudis especialitzats ”.

obrir enllaç extern
Xarxa Univers UPF. Xarxa d’innovació docent i recerca educativa, 2007/08

PMSIQD,
2007/08“Després de l’experiència del projecte Univers CAU desenvolupat a la USQUID dels Estudis de Comunicació Audiovisual i Publicitat, professors de cinc estudis creem una xarxa docent que anomenen Univers UPF. L’interès fonamental d’aquesta proposta de xarxa resideix en estudiar el coneixement i el procés d’aprenentatge que l’alumne fa dels universos conceptuals que abasten els seus estudis, entenen aquest aprenentatge com una competència general en el seu procés formatiu universitari”.

 

INVISIBLE photo
2007/08““INVISIBLE photo és un projecte editorial dedicat a la fotografia d’autor, conceptualitzat i creat a Barcelona. La línia editorial d’invisible planteja treballar monogràfics sobre diferents ciutats a Europa i Amèrica que comparteixen una tradició en la producció fotogràfica d’autor, com Barcelona, Ciutat de Mèxic, i Madrid. El primer número estarà dedicat a Barcelona. L’equip editorial de INVISIBLE photo està format per Claudi Carreras (director), Pere Freixa, Mar Redondo i José Luis Bravo”.
 
Univers CAU. Projecte d'innovació docent en recursos compartits, 2006/07


“L'Univers Cau ... es proposa incidir en la necessitat de crear i adequar recursos docents compartits entre diverses assignatures i matèries dels estudis de Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques. D’aquesta manera, i de forma complementària al desenvolupament i ús dels recursos actuals, incidim de forma precisa en l’aprofundiment de la transversalitat, entesa en els diferents graus d’amplitud que es poden donar: recursos que vinculen diferents assignatures, propostes de competències entre àrees o, fins i tot, recursos de referència compartits entre ambdós estudis”.

obrir enllaç extern

Interactius Modulars per a CaixaForum
2002/
05

Projecte Interactius Modulars Conjunts d'aplicacions realitzades a partir de "models d'interacció" per il·lustrar el fons de la Mediateca de CaixaForum. Els "models d'interacció" es fan servir pràcticament descontextualitzats, no inclosos, com en altres projectes, en un discurs constituït per tota mena d'altres mitjans. Per altra banda, l'aplicació a continguts com la música pop o ètnica o al video-art, tan diferents dels d'altres projectes més específicament educatius, permet la reflexió sobre la relació entre contingut i estructura "a priori".

obrir enllaç extern
Interactius Oberts per a CaixaForum 2003/05 Projecte Interactius Oberts Aquest projecte vol que qualsevol usuari pugui crear la seva pròpia interactivitat modular. S'està desenvolupant un llenguatge autor específic per permetre la construcció d'aplicacions i la seva col·locació en un servidor. El pas següent serà dissenyar els àmbits en què les aplicacions de diferents usuaris es relacionen. En aquests "fòrums" s'investigaran les relacions entre aplicacions a nivell local i l'estructuració i visualització dinàmica a nivell global d'aquestes relacions.

obrir enllaç extern
MEDIATE:
2001/04
projecte MEDIATE MEDIATE és un espai multimodal i interactiu destinat a nens amb autisme profund. A través de la interacció visual, sonora i tàctil vol donar al nen l'oportunitat de divertir-se, jugar, explorar i ser creatiu en un espai segur, predictible i que pugui controlar, a partir de l'acció del seu propi cos.

obrir enllaç extern
Conveni de col·laboració amb EPSON IBERICA S.A.
2004/05
projecte col·laboració Epson iberica Creació d'un conveni marc entre Epson Ibèrica i la UPF que en una primera fase es concreta en la realització d'estudis de cost i consum de consumibles en diversos models d'impressores. Amb aquests estudis donem informació externa a l'empresa per poder contrastar les dades dels seus treballs i estudis particulars sobre costos, competitivitat i estratègies de mercat dels productes estudiats.

obrir enllaç extern
Web monogràfica: Antoni Muntadas
2003
projecte monografia Muntadas L'objectiu central d'aquestes monografies d'artistes contemporanis és la presentació de les seves obres presents en la Mediateca del CaixaForum, cosa que fa passar a un relatiu segon pla la component d'interacció. Seran unes produccions relativament modulars per tal de simplificar la producció i facilitar futurs esquemes de relació entre monografies i alhora relativament “a mida” per singularitzar de forma adient cada artista.

obrir enllaç extern
Idees i vincles en el segle XX. La ciència
2002/03
modulars Projecte educatiu sobre la ciència del segle XX. Estudia la relació entre dos models d'accés al coneixement molt diversos. "Temes" s'estructura a base d'unitats, mòduls i nodes, ordenats amb criteris semàntics lligats al seu contingut. "Arbre" és un conjunt d'àtoms d'informació que es relacionen i vinculen visualment generant una complexa estructura arbòria. La navegació lliure dins de l'arbre i les diverses formes de relació bidireccional entre els dos models aporten vies d'exploració sobre formes de convertir informació en coneixement.

obrir enllaç extern
Ull i orella. Exposició interactiva per Caixaforum
2001/02
projecte ull i orella "Exposició interactiva" centrada en alguns artistes visuals del segle XX que han fet música: futuristes, dadaistes, fluxus i altres autors contemporanis. S'estructura en 7 episodis tractats com senzilles animacions interactives fetes a base de suggeriments d'informacions i centrades en una peça musical característica. El projecte explora les possibilitats d'expressió audiovisual interactiva relacionada amb continguts que dóna un mitjà tan restrictiu en aquest aspecte com internet.

obrir enllaç extern
Aracné: Ciència en xarxa
2000/01
projecte aracné Producció didàctica per donar suport a dos crèdits de ciències naturals per alumnes de 13 i 14 anys. La seva estructuració per unitats, mòduls i nodes permet una multiplicitat d'accessos, des del completament aleatori al lineal. La pròpia aplicació proposa trajectes diferents adaptats a la diversitat dels alumnes. Això i la gran varietat d'activitats que inclouen els nodes permeten una considerable individualització de l'aprenentatge. Moltes d'aquestes activitats es realitzen a base dels anomenats "models" o unitats modulars d'interacció.

obrir enllaç extern
Joan Miró, el color dels somnis
1997/98
projecte joan miró És un CD-ROM basat en l'obra, les paraules i la personalitat del pintor Joan Miró. El seu costum de recollir objectes es reflecteix en l'accés principal a l'interactiu, explorant 5 àmbits que representen, amb tractaments del temps i de l'espai radicalment diferents, 5 etapes de la vida de Miró, centrades en els seus diversos tallers. La descoberta dels elements que configuren aquests espais es fa al mateix temps que la dels mecanismes que els relacionen entre ells i amb l'espai, configurant una via d'accés al pintor només possible en el mitjà interactiu.

obrir enllaç extern
Dotze sentits, poesia catalana d'avui.
1995/96
projecte dotze sentits Dotze sentits és un CD-ROM centrat en l'obra, les idees i la personalitat de 12 poetes catalans. Explora mecanismes de la interactivitat multimèdia per apropar la poesia a un públic ampli. Una estructura i una interfície molt senzilles i relacionades amb el contingut causen una navegació "transparent". En el tractament de cada poeta es juga amb elements del recitat poètic, de l'entrevista audiovisual, de la interpretació gràfica de la poesia o de la conversa personal per aconseguir un efecte de suau implicació del lector.

obrir enllaç extern
<< retorn al principi


Docència Actual (Grau)

2008 - Taller de Fotografia
Grau en Comunicació Audiovisual
Universitat Pompeu Fabra
2006 -

Guió i disseny d'interactius
Estudis de Publicitat i Relacions Públiques
Universitat Pompeu Fabra

2002 - Taller d'interactius en xarxa
Estudis de Comunicació Audiovisual
Universitat Pompeu Fabra

Docència Actual (Postgrau)
2006 - Mòdul: Foto/grafisme digital (Coordinació i docència)
Màster en Arts Digitals
Institut d'Educació Contínua, IDEC. Universitat Pompeu Fabra
2006 - Mòdul: anàlisi, narrativa, història i perspectives del documental. Seminari de fotografia documental (Coordinació i docència)
Màster en Documental de Creació
Institut d'Educació Contínua, IDEC. Universitat Pompeu Fabra
2002 - Instruments i recursos informàtics per a la comunicació i la crítica d'art (Coordinació i docència)
Màster en Comunicació i Crítica d'Art
Fundació Universitat de Girona


Docència Anterior


2001 - 2006

Taller d'Expressió: Introducció a la Infografia
Estudis de Comunicació Audiovisual
Universitat Pompeu Fabra

2000 - 2002

Disseny Interactiu i direcció de projectes, Mòdul de disseny gràfic i mòdul de lectura d'interactius
Diploma de Postgrau: Interactivitat a Internet: Idees i procediments
IUA - IDEC. Universitat Pompeu Fabra

2000 - 2001

Lenguaje y guión multimedia i Sistemas e innovaciones tecnológicas
Licenciatura en Periodismo
Universidad de Santiago de Compostela

1999- 2003

Tractament digital de la fotografia, fotografia per a Internet i Fotografia panoràmica i per Internet
Cursos d'estiu de Periodisme i Comunicació Audiovisual
Institut d'Educació Contínua, IDEC. Universitat Pompeu Fabra
1997 - 2002

Taller d'introducció al multimèdia
Diploma Universitari de Postgrau en Comunicació i Tecnologies Digitals.
Institut d'Educació Contínua, IDEC. Universitat Pompeu Fabra

1996 - 1997

Mòdul d'imatge en moviment
Escola de Fotografia de la Fundació Politècnica. Especialitat Multimèdia
Fundació Politècnica de Catalunya

1995 - 1998

Participació en els cursos d'estiu: Sistemes multimèdia i llibres electrònics: del CD-ROM a la informació en línia
Dir. Antoni Mercader. Cursos d'Estiu de l'IDEC. Universitat Pompeu Fabra

1995 - 2005

Docència en diversos mòduls: Postfotografia, Producció Multimèdia i Disseny i Guió d'Interactius
Màster en Arts Digitals
Institut Universitari de l'Audiovisual. Universitat Pompeu Fabra

1993 - 2001

Taller d'expressió: Introducció a la fotografia
Estudis de Comunicació Audiovisual
Universitat Pompeu Fabra

<< retorn al principi


Fotografia, disseny i disseny d'interacció
Selecció d'alguns projectes antics i d'ara que em segueixen interessant:

Fotografia

fotopublica.net Pere Freixa i Mar Redondo Projecte fotogràfic FOTOPUBLICA.NET
Espai virtual amb els projectes fotogràfics realitzats conjuntament amb Mar Redondo


obrir enllaç extern
Disseny gràfic

Cds Phonos. Disseny: Pere Freixa Des de 2003, col·laboració amb la Fundació Phonos realitzant el disseny gràfic per a les caràtules del seu projecte Ars Harmonica, sèrie Phonos d'enregistraments musicals

dissenys phonos
       
<< retorn al principi      

 

Dades personals  |  Publicacions  |  Projectes de recerca  |  Docència  |  Activitat professional  |  versió PDF  |  última actualització: març 2007       |  FOTOPUBLICA.NET