About me

mymail

Cat

Daniel Gallardo Grassot, estudiant de doctorat a la universitat Pompeu Fabra, Enginyer informàtic i master en sistemes cognitius interactius. Ha dedicat gran part de la seva recerca al desenvolupament de noves interfícies per a agilitzar la comunicació persona-màquina (HCI) àrea on te varies publicacions. Actualment te una beca de Microsoft Research (Cambridge, UK) per a desenvolupar y analitzar “SecondLight” una taula interactiva que permet la detecció de mans i objectes sobre la superfície de la taula i al aire. A part de la seva tasca com a investigador, es professor de varis cursos a la universitat Pompeu Fabra entre d’ells “Taller de sistemes interactius” (enginyeria informàtica) o “physical computing” dins del postgrau de disseny de sistemes musicals interactius.

Eng

Daniel Gallardo Grassot is a PhD candidate at Universitat Pompeu Fabra, computer scientist and cognitive and interactive media master. He has dedicated most of his research to develop new interfaces for increasing the human-computer interaction (HCI) area where he has published some articles. Nowadays he is an scholarship holder from Microsoft Research (Cambridge, UK) for developping and evaluating "Second light" an interactive surface able to detect gestures and objects on and beyond the surface. Moreover he is a lecturer from several courses at the Universitat Pompeu Fabra among them "Taller de sistemes interactius" (undergrad course) or "Physical computing" at the CDSIM(musical interactive systems course).

Esp

Daniel Gallardo Grassot es estudiante de Doctorado por la Universitat Pompeu Fabra. Ingeniero en Informática por la Universidad Pompeu Fabra y Master en Sistemas Cognitivos Interactivos ha dedicado gran parte de su investigación al desarrollo de nuevas interfaces para agilizar la comunicación entre las personas y las máquinas (HCI), campo donde tiene varias publicaciones. Actualmente Posee una beca de Microsoft Research (Cambridge, UK) para el desarrollo y evaluación de "SecondLight" una mesa interactiva que permite la detección de gestos y objetos encima y sobre la superficie de la mesa. A parte de su labor como investigador, es profesor de varios cursos en la Universidad entre ellos "Taller de sistemes interactius" en ingeniería informática o "physical computing" en un postgrado de producción musical.